เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ธ.ค. 2556 04/12/2013


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2556 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานคลัสเตอร์น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยของแก่น โดยมี รศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร เป็นผู้ประสานงานคลัสเตอร์ โดยมีรายละเอียดการเยี่ยมชมผลงาน ดังไฟล์แนบ