เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 26 ธ.ค. 2556 26/12/2013

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ประธาน Supra Cluster พลังงาน ได้นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปผลงาน 3 ปีโครงงานมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์