17/02/2012 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ศ.ดร.สมชาติโสภณรณฤทธิิ์ พร้อมคณะทำงานได้เข้าเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของคลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ เป็นผู้บรรยายภาพรวมของคลัสเตอร์และโครงการวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ และอาจารย์และนักวิจัยบรรยายรายละเอียดและความก้าวหน้าของโครงการวิจัย