08/12/2011
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 คณะทำงาน Supra Cluster เข้าพบปะอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อฟังบรรยายสรุปและสอบถามความก้าวหน้าของงานวิจัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภากรณ์ ประธานคลัสเตอร์พลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน