07/12/2011
วันที่ 7 ธันวาคม 2554 ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และคณะทำงาน Supra Cluster เข้าพบปะประธานและรองประธานคลัสเตอร์ด้านพลังงานพร้อมทั้งนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสอบถามความก้าวหน้าของงานวิจัย โดย รศ.ดร.ประสิทธิ์ ใจศิล ประธานคลัสเตอร์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของคลัสเตอร์